ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย มีสถานีตำรวจในสังกัดทั้งสิ้น ๒๔ สถานีครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้ง ๑๘ อำเภอในจังหวัดเชียงราย มีภารกิจหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชนและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

DSC09543 เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด...

DSC08733 วันที่ 4 มี.ค.57 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย แถลงผลการกวาดล้างจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายอาญาและยาเสพติด ตามนโยบายกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า...

DSC08396(1) วันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๗ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือกับ กองทัพภาภที่ ๓ จังหวัดทหารบกเชียงราย จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการถวายความปลอดภัย...

 DSC7745 วันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๗ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ห้องประชุมดุรงควิบูลย์ ภ.จว.เชียงราย

DSC08050 เมื่อเวลา ๒๐.๐๐น. วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พ.ต.อ.ทวีชัย ประทีปอุษานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นำกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน กองร้อยที่ ๒...

 DSC8968 วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ พล.ต.ต.วันชัยสุวรรณศิริเขต พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

กิจกรรมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

กระทู้ล่าสุด

cr1

policy

actionplan

sccpl

cpoc

191

Ecop

 

Login Form

หน่วยงานน่าสนใจ

banner43270 

capo

pocpl

police5

rpca

itcpolice

 

 

Link น่าสนใจ

policemail

cctv banner

car protect

trafficstat

crimestat

 

Contact Us

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ.
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 

ถ.รัตนาเขต ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

Tel (๐๕๓)๗๑๑๔๓๗

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: